Thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cần Đước

Ngày 22/9, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cần Đước theo quy hoạch chung đến năm 2025, nhằm bảo đảm tiêu chí cơ bản đô thị loại IV được Bộ Xây dựng công nhận theo Quyết định số 505 ngày 27/4/2015.Một góc thị trấn Cần Đước

Thị trấn Cần Đước thuộc khu trung tâm vùng hạ, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện, có diện tích tự nhiên là 567ha (gồm 11 khu phố ) và 14.875 nhân khẩu.

Theo kế hoạch, thị trấn được mở rộng bao gồm toàn bộ diện tích thị trấn hiện nay và một phần 4 xã: Phước Đông, Phước Tuy, Tân Ân và Tân Lân. Quy mô sau khi mở rộng 857ha, bảo đảm tiêu chí đô thị lọai IV, đủ điều kiện phấn đấu trở thành đô thị loại III, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của thị trấn, đảm nhiệm vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện.

Tại hội nghị, các ngành chuyên môn huyện tập trung phân tích, đánh giá những tác động kinh tế, xã hội, quản lý Nhà nước; đời sống nhân dân trong quá trình mở rộng địa giới hành chính thị trấn; có phương án tối ưu trình HĐND các cấp xem xét./.

Kim Khánh

Xem các tin khác: